CSI - Centrul pentru Dezvoltarea Inovaţiilor, apare avînd ca scop:

Să dezvolte inovaţiile, experimentele, prototipurile rapide şi brevetele de produse şi sisteme, de la proiectare până la construcţia matriţelor pentru materiale plastice şi foi de metal, echipamente, maşini speciale şi automatizări industriale.

Să dezvolte o reţea teritorială dedicată ÎMM-urilor (italiene şi moldoveneşti), valorificând-o, susţinând-o şi promovând-o pe pieţele internaţionale, de la studiu până la cercetare, precum şi să dezvolte cultura de inovaţie şi perfecţiune antreprenorială.

Să promoveze şi să dezvolte capacităţile sinergice şi proprietăţile intelectuale ale ÎMM-urilor, de la creativitate la ingeniozitate, abilităţile şi rolul de formare pe care acestea le implementează în activitatea lor de zi cu zi, să susțină la etapa incipientă pe cei ce doresc să înceapă o activitate și o meserie, să creeze o imagine dinamică a acestora.

Să elaboreze cursuri de formare şi informare inovatoare în contextul operativ al CAD-CAM-CAE şi de cunoştinţe tehnice/ştiinţifice în orice domeniu şi sector.

Să îndeplinească în orice domeniu şi sector orice tip de operaţiune pentru dezvoltarea activităţilor de import/export, comerciale, mobiliare şi imobiliare.

Societatea, extinzând propria gamă de servicii, poate să ajungă să deservească cea mai mare parte a clienţilor semnificativi la nivel european şi internaţional. La momentul actual, ne confruntăm cu un complex de clustere în stare să răspundă cu abilităţi şi profesionalism la exigenţele de dezvoltare inovatoare a clienților la nivel internaţional. Companiile orientate pe dezvoltarea produselor inovatoare se axează pe deschiderea propriilor activităţi şi crearea relaţiilor tehnice/comerciale pe pieţele externe.

Societatea noastră este în stare să gestioneze şi să ofere direct, orice asistenţă în procesul de dezvoltare productivă şi logistică a produselor. CSI la momentul de față este aptă să ofere cele mai bune soluţii pentru cercetarea şi dezvoltarea produselor inovatoare pe pieţele internaţionale.